Privacy reglement

Voordat we het intakegesprek doen, krijg je een vragenlijst voor persoonlijke gegevens en vragen over je hulpvraag en voorgeschiedenis. Deze kun je invullen en meenemen naar het intakegesprek.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier van je aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en verslagen van de door mij gegeven sessies.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
 • een digitaal cliënten dossier heb dat versleuteld beveiligd is. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in je dossier en heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

(Een deel van) de informatie uit je dossier kan ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid (alleen in overleg met jou).
 • voor intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard (als je minderjarig bent: 20 jaar vanaf het moment dat je 18 wordt) en worden daarna zorgvuldig vernietigd. Je hebt recht op inzage in je dossier.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Deze gegevens worden ook vastgelegd in het cliëntendossier:

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • naam en polisnummer van je zorgverzekeraa
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling: ‘Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie/Rebalancing, Prestatiecode 24513
 • de kosten van het consult

Datalek
Ik weet wanneer en waar ik een eventueel datalek moet melden en zal hieraan voldoen.